K i a d v á n y o k

 


 

Psychodrama with Children: Healing children through their own creativity

KENDE B. HANNA

Routledge

Published Dec 16, 2016

 


 

„Növekvő eséllyel az életfeladatok megoldásához!”

Individuálpszichológiai módszerekkel folytatott

lelkiegészség-védelmi program tapasztalatai, hatásvizsgálata

 

Szerkesztette

Szélesné dr. Ferencz Edit

2011

Dr. Bugán Antal utószava

 

A könyv megrendelhető:

Szabó Margit: szabo.margit4@chello.hu

 


 

dr. marosi Máday István: Individuálpszichológia

 

A Magyar Individuálpszichológiai Egyesület reprint kiadása,

dr. Arató Ottó előszavával és dr. Bagdy Emőke tanulmányával.

2010

dr. csorba jános lektori ajánlása

 

A könyv megrendelhető:

Szabó Margit: szabo.margit4@chello.hu

 


 

Kenesseyné szuhányi mária

 

 „integratív szülőképzés”

 

című könyve

 

Kiadó: Institut für integrative psychologie und pädagogik,

Mária Kenessey, Zürich, 2005

Magyar nyelvre fordította: Utassy Katalin

ISBN 978-963-08-1736-3

 

Szélesné dr. Ferencz Edit előszava

 

A könyv megrendelhető:

Dezse Tibor

Tel.: 30/341-8082

e-mail: dezse.tibi@gmail.com

 


 

Major Zsolt Balázs

 

Mészáros Katalin Tatárné Kapus Éva

 

AZ ELTÉPHETETLEN GYÖKÉR

Gyakorlati kapaszkodók elvesfélben lévő családok segítőinek

 

 

IRTÓ Bt.

 

PMJ Esztergár Lajos Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata

 

Buda Béla ajánlása

Évtizedek óta dolgozunk segítőként és a segítők segítőjeként is. Meggyőződésünk, hogy a bajba került családok segítése az egyik legnemesebb ugyanakkor a legmegterhelőbb feladat is. Szerteágazó, nehezen „algoritmizálható”, ezért konkrét, kézzel fogható módszerek sem könnyen azonosíthatók – hiszen minden család más és más…

Könyvünkben mégis erre teszünk kísérletet; mégpedig a gyakorlat oldaláról közelítve meg ezt a kérdést. Számtalan a mindennapi munka „sűrűjében” dolgozó kollégával készített interjú alapján gyűjtöttünk össze valós, sikeres eset-, helyzetmegoldásokat. Ezek elemzésére alapozva (az esetekkel alátámasztva, illusztrálva) adjuk közre a lehetséges módszertani megoldások gyűjteményét a mindennapokban előforduló legkülönfélébb problémahelyzetekre vonatkozóan.

Szándékunk és célunk a hétköznapokban, „terepen” dolgozó kollégák, leendő (család)segítők érdemi támogatása, inspirálása az új és önálló megoldások keresésére.

„Olyan jó, hogy látunk konkrét eseteket mások munkájából is, mert sokszor elképzelni sem tudjuk, hogy hogyan lehetne megoldani egy-egy helyzetet; és látva, hogy másnak sikerült, az bennünket is motivál.” (egyik tréningünk résztvevője)

Ennek szellemében kívánjuk, hogy forgassák könyvünket valódi haszonnal saját maguk és klienseik javára.

 

Major Zsolt Balázs, Mészáros Katalin, Tatárné Kapus Éva

 

Részlet a könyvből


VESZÉLYEZTETŐK ÉS VESZÉLYEZTETETTEK ( fogyatékosság, kompenzáció, integráció) c. kötet

Budapesten a következő könyvesboltokban kapható:

"Osiris"  V.ker. Károlyi Mihály u. 16. ( Károlyi Palotában) Tel: 06 1 2664999
"Magister" V.ker. Városház u. 1. Tel: 06 1 3382440
"Flaccus" VIII.ker. Vas u. 15 / a Tel: 06 1 3384197

 

AZ INDIVIDUÁLPSZICHOLÓGIA ÚTJAIN

folyóirat

 

I. évfolyam 1. szám  ( 1995 )

 II. évfolyam 1. szám  ( 1996 )

III. évfolyam 1. szám  ( 2006 )

IV. évfolyam 1. szám  ( 2015 )

 

 

 

INDIVIDUÁLPSZICHOLÓGIAI FÜZETEK

 

I. szám  ( 1999 )

 II. szám  ( 2000 )

III. szám  ( 2002 )

 IV. szám  ( 2003 )

V. szám
Gyermekpszichodráma 1  ( 2006 )
Gyermekpszichodráma 2 ( 2007 )

VI. szám  ( 2009 )

VII. szám  ( 2011)

VIII. szám  ( 2014)

 

 

 

 

Különszám 2000  ( 2000)

Különszám I. szám  ( 2004 )
Együttműködő gyermekek
Francis X. WALTON Ph. D
Robert L. POWERS M. A..

Különszám II. szám  ( 2004 )
Együttműködés a serdülőkkel
Francis X. WALTON Ph. D.

|Ugrás az oldal tetejére|