Fel

Közgyűlés 2007

MEGHÍVÓ

a Magyar Individuálpszichológiai Egyesület

Közgyûlésére

Tisztelt Egyesületi Tagok!

Mint tudjátok, tizenhárom évi – a Magyar Pszichiátriai Társaságnál tagegyesületként tevékenykedõ – fontos idõszak után 2005. március 4-én vált a MIPE önálló jogi személlyé, Közhasznú Egyesületté.

Alapszabályunk a két évente megtartandó tisztújítást írja elõ számunkra.

Több tisztségviselõ társam és jómagam ez alkalommal szeretnénk elköszönni Tõletek, valamint átadni a „stafétabotot” hivatalosan és jogszerûen az újonnan megválasztandó elnöknek, elnökségi – és felügyelõ-bizottsági tagoknak.

Köszönöm eddigi megbízatásunkat és kérem támogatásotokat az új, elhivatott tisztségviselõk megválasztásához.

Ezért meghívunk és nagy szeretettel várunk Közgyûlésünkre

Téged Kedves Kolléganõ / Kedves Kolléga Úr!

Idõpont: 2007. Február 24. Szombat 11 óra.

Helyszín: Budapest, XI. kerület, Budafoki út 17. A- C. földszint 1.

(Szt. Gellért térnél a megadott címen a Szabad Iskolákért Alapítvány objektumán belül találod meg és ismerheted meg a Magyar Individuálpszichológiai Egyesület – Gyermekjátékdráma új Központját)

Napirendi pontok :

  1. TISZTÚJÍTÁS
  2. Tájékoztatás a módszerspecifikus képzõhely bõvítési, a pszichoterápiás képzõhely kialakítási lehetõségeirõl .
  3. Egyebek

Amennyiben a Közgyûlés határozatképtelen, a megismétel Közgyûlést 12 órára hívjuk össze, mely idõpontban „ az eredeti közgyûlési meghívóban szereplõ napirendi pontok tekintetében a megjelentek  létszámától függetlenül határozatképes „

Figyelem! – Egyesületi tagdíjad rendezd! MIPE számlaszáma: 11708001-20550909

– Adód 1%-át felajánlhatod a MIPE javára. Adószám: 18186646-1-42

Budapest, 2007.február 8.

                                            Baráti üdvözlettel:

Dr.Kárpáti Gyöngyvér

leköszönõ elnök s.k.