Fel

Hirdetések

 H i r d e t é s e k

INDIVIDUÁLPSZICHOLÓGIAI SZEMLÉLETŰ ÉS MÓDSZERŰ LELKI-EGÉSZSÉGVÉDELMI PROGRAMOK

 

ALAPVETÉSEK

Az individuálpszichológiai szemléletű és módszerű lelki-egészségvédelmi programok fejlesztésének kiindulópontját azok a szakmai tapasztalatok és kutatások adják, melyek igazolják a civil szervezeteknek az esélyteremtésben, a társadalmi védőfaktor kialakításában betöltött jelentős szerepét, valamint a lelki-egészségvédelem minőségi emelésének szükségszerűségét. /Kopp Mária (szerk.): Magyar lelkiállapot 2008. Semmelweis Kiadó, Budapest, 2008; Lelki Egészség Országos Programja 2008; AZ EGÉSZSÉG ÉVTIZEDÉNEK JOHANN BÉLA NEMZETI PROGRAMJA 46/2003. (IV.16.) OGY Határozat/

Az 1991 óta újjáalakultan működő Magyar Individuálpszichológiai Közhasznú Egyesület (MIPE) szakembereinek tevékenysége és tapasztalatai is igazolták azt, hogy az emberek egészségének- és életminőségének erősítésében nagy hangsúlyt kell kapnia az önismerettel, önértékeléssel, önkifejezéssel, problémakezeléssel kapcsolatos készségek és képességek gyakorlatorientált, reflektív szemléletet segítő fejlesztésének, mert csak ezek birtokában képes a személyiség az életfeladatokat hatékonyan, magas színvonalon teljesíteni. A fejlesztés során létrejövő társas kapcsolatok, közösségek, műhelyek jelentik a társas támaszt a stresszel való megküzdési képességek erősödéséhez.

A Magyar Individuálpszichológiai Egyesület Alapszabályában megfogalmazott célkitűzések és tevékenységi körök lefedik a lelki egészségvédelem területeit, így a megelőzésben és gondozásban, tájékoztató-, tanácsadói- és gyógyítói tevékenységi formákban igyekszünk mind a szakembereknek, mind a mentálhigiénés segítséget igénybe vevő személyeknek támaszt nyújtani.

Olyan szakmai programokat kínálunk, melyek a lelki egészség kialakítását, megőrzését lehetővé tevő kompetenciák fejlesztését célozzák meg.

A programok célja továbbá, a stresszel való megküzdést biztosító-, az életfeladatok megoldását lehetővé tevő életstílus/személyiségjegyek kialakítása, fejlesztése.

 

 

PROGRAMOK

 

/ -ra  kattintva további információ olvasható!/

 

PSZICHODIAGNOSZTIKAI FELMÉRÉS, SZŰRÉS

Interjúk, kérdőívek segítségével a megjelenő pszichopatológiai rendellenességek (szuicid késztetés, szenvedélybetegség, depresszív tünetek stb…) felmérése. Az eredmények alapján kezelési javaslat megfogalmazása.

A felmérés kiegészülhet intézmények mentálhigiénés helyzetének/állapotának vizsgálatával.

 

ÖNISMERET-FEJLESZTŐ ÉS KÖZÖSSÉGÉPÍTŐ GYERMEK-CSOPORTOK 

 

SERDÜLŐKORI PRÓBATÉTEL – SERDÜLŐK ÖNISMERET-FEJLESZTŐ CSOPORTJA

 

ÖNISMERET FEJLESZTŐ, ÉLETSTÍLUS KORREKCIÓT ELŐSEGÍTŐ TRÉNING FELNŐTTEKNEK

 

SZÜLŐ-GYERMEK JÁTÉKCSOPORT

 

SZÜLŐK ISKOLÁJA

 

„BÁTORÍTÓ PEDAGÓGIAI” TOVÁBBKÉPZÉS

 

KONFLIKTUS- ÉS AGRESSZIÓ-KEZELÉSI TRÉNING

 

SZUPERVÍZIÓ

 

”A SZOLGÁLATTEVŐK TÁMOGATÁSA” – EGÉSZSÉGFEJLESZTŐ PROGRAMOK EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK SZÁMÁRA

 

 

Hatásvizsgálatok

A programok kezdetén és végén attitűdvizsgálatok végzése, értékelése, elemzése.

 

Minőségbiztosítás

Kérdőíves formában történő információgyűjtés a programok résztvevőitől, a programok tartalmával, szervezésével kapcsolatos véleményekről (megvalósította-e a célokat, megfelelt-e azelvárásoknak),

–             mennyire voltak újszerűek a programokon megismertek,

–             milyen volt a programok gyakorlati hasznosságának megítélése,

–             mennyire voltak megfelelőek az alkalmazott oktatási-, csoportvezetési módszerek,

–             teljesíthetők voltak-e a programokon támasztott követelmények,

–             megfelelő volt-e az ismeretek ellenőrzésének módja,

–             hogyan ítélték meg a résztvevők az oktatók, tréningvezetők munkáját, szaktudását,

–             megfelelőek voltak-e a tárgyi feltételek (általános feltételek, eszközök, segédletek, kötelező irodalom),

–      megfelelő volt-e a programok szervezettsége?

A kérdőívek kiértékelése alapján a csoport véleményéhez igazodva változtatásokra kerülhet sor!

 

A PROGRAMOK SZERVEZÉSÉT AZ EGYESÜLET SZAKEMBEREI VÉGZIK!